juridisk meddelelse


Vilkår For Webstedet

1. Brug Af Dette Websted
Dette websted ejes af ALDO Denmark ApS (“ALDO DK”), CVR-nr. 31885744, c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø. Webstedet drives for din personlige, ikke-kommercielle benyttelse og for at give oplysninger. Din brug af dette websted er underlagt følgende vilkår og alle gældende love. Ved at få adgang til og gennemse dette websted accepterer du disse vilkår uden begrænsninger eller forbehold. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke bruge dette websted. Du er ansvarlig for at sikre, at din adgang til dette websted og det materiale, der er tilgængeligt på eller via dette, overholder loven i alle de jurisdiktioner, hvori eller hvorigennem du får adgang til eller ser webstedet eller sådant materiale.
Kunderne kan kontakte ALDO DK på ovennævnte adresse eller ved at sende en e-mail til comments@aldogroup.com eller pr. telefon på nummer 49 19 44 01 (telefontid mandag til fredag fra 09.00 til 17.00).


2. Beskyttelse Af Private Oplysninger
Vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger er beskrevet i vores politik for beskyttelse af private oplysninger, som også gælder for dit besøg på dette websted. Din fortsatte brug af dette websted forudsætter, at du anerkender, at du har læst vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og accepterer at være bundet af den og accepterer dens betingelser og vilkår. Du accepterer, at ALDO DK bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med de vilkår og de formål, der er beskrevet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, da denne til enhver tid kan ændres.


3. Andre Politikker Og Aftaler
Når du køber produkter hos ALDO DK på webstedet www.aldoshoes.dk , er dit køb underlagt særskilte Købsvilkår og -betingelser der gælder for webstedet, og anføres nedenfor. Visse yderligere vilkår og betingelser kan gælde for køb af produkter og anden anvendelse af dele af webstedet www.aldoshoes.dk.


4. Din Konto
Hvis du bruger dette websted, er du ansvarlig for at beskytte fortroligheden af din konto og adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer, og du accepterer ansvaret for alle aktiviteter, der foregår via din konto eller adgangskode. Dette websted henvender sig til voksne. Børn under 15 år bør ikke bruge dette websted. Derudover skal din forælder eller værge, hvis du er 15 eller derover, men under 18, benytte dette websted på dine vegne, og du må ikke bruge webstedet på egne vegne eller give personlige oplysninger til ALDO DK. ALDO DK indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 15 år. ALDO DK og dets søsterselskaber forbeholder sig efter eget skøn retten til at nægte ydelser, lukke konti eller afvise bestillinger (jf. også afsnit 3 i Vilkår og Betingelser).


5. Produktoplysninger
De Produkter, Som Aldo Udbyder Til Salg Og/eller Distribution, Kan Kun Fås I Danmark, Og Dette Websted Er Kun Beregnet Til Nuværende Og Fremtidige Danske Kunder. ALDO DK garanterer ikke, at produkter der henvises til på dette websted, kan fås andre steder. Dem, der vælger at tilgå dette websted fra andre steder er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning, hvor og i det omfang at der gælder lokale love. ALDO DK og dets søsterselskaber forsøger at være så nøjagtige som muligt i beskrivelsen af de produkter, som ALDO sælger og/eller distribuerer. Men ALDO DK garanterer ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold på dette websted er korrekte, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri. Bestillinger accepteres kun, hvis der ikke er væsentlige fejl i beskrivelsen af produkterne eller prisen som oplyst på dette websted (jf. også afsnit 3 i vilkår og betingelser).
Oplysninger Om Pris Og Tilgængelighed På Dette Websted Er Med Forbehold For Ændringer Uden Varsel. Alle Oplyste Priser Er I Danske Kroner Og Inklusive Moms.


6. Fraskrivelse Af Garanti
Aldo Dk påtager sig intet ansvar og garanterer ikke for webstedets funktionalitet, korrekte funktion eller tilstand, dets egnethed til anvendelse, eller at anvendelsen af det vil være uden afbrydelse eller fejl. ALDO DK påtager sig intet ansvar for, garanterer ikke for og forpligter sig ikke til, at eventuelle fejl relateret til dette websted bliver rettet, eller at en server, hvorfra webstedet drives, er eller vil være fri for virus eller andre skadelige komponenter. Intet i disse vilkår udelukker eller begrænser ansvar for dødsfald eller skade forårsaget af uagtsomhed eller svig. Med forbehold for den forudgående sætning, bortset fra hvad der udtrykkeligt er anført i disse vilkår, eventuel skadesløsholdelse, garantier, vilkår og betingelser, de være sig udtrykkelige eller underforståede, fraskrives hermed i det ifølge dansk lov videst muligt omfang.


7. Ansvarsbegrænsning
MED FORBEHOLD AF AFSNIT 6 OVENFOR ER ALDO DK IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HÆNDELIG, SÆRLIG ELLER FØLGESKADE, FOR BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE MATERIALE, PRODUKTER ELLER YDELSER AF NOGEN ART DER FINDES PÅ DENNE WEBSIDE, FORSINELSE AF ELLER DELLEVERING, RETTIGHEDERS OPHØR ELLER TAB AF AVANCE, DATA, FORRETNING ELLER GOODWILL, HVAD ENTEN DET SKER PÅ KONTRAKTMÆSSIG BASIS, UDEN FOR KONTRAKTSFORHOLD, FORUD FOR KONTRAKTENS INDGÅELSE, ELLER AT SKADESLØSHOLDE ELLER YDE ANDEN AFHJÆLPNING TIL DIG ELLER EN TREDJEMAND I FORBINDELSE MED BRUG AF DETTE WEBSTED. Dit eneste retsmiddel er at afbryde brugen af og adgangen til dette websted.


8. Ophavsret Og Varemærker
Materialer på dette websted, herunder, men ikke begrænset til tekst, billeder, illustrationer, software, lydklip og videoklip, ejes af eller leveres på anden måde af ALDO DK, og ALDO DK påtager sig intet ansvar for og garanterer ikke, at materialet ikke krænker en anden persons eller juridisk enheds rettigheder. Materialet på dette websted er beskyttet i Danmark og andre jurisdiktioner af love om ophavsret og databaser og andre love samt i medfør af gældende internationale traktater. Derfor må materialet på dette websted ikke kopieres, reproduceres, genudgives, downloades, opslås online, overføres, distribueres eller modificeres, hverken i sin helhed eller delvist i nogen form, herunder, men ikke begrænset til tekst, lyd eller video, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ALDO DK. Varemærker, logoer og servicemærker (samlet benævnt "mærker"), der vises på dette websted, er registrerede eller ikke-registrerede varemærker fra ALDO DK eller andre, tilhører deres respektive ejere og må ikke bruges uden skriftlig tilladelse fra ejeren af disse mærker. Intet på dette websted skal opfattes på en måde, der videregiver retten til at anvende mærkerne eller det materiale, der er beskyttet af love vedrørende ophavsret eller databaser eller andre gældende love.
Uanset ovenstående, bemyndiger ALDO DK dig til at tage én elektronisk eller papirkopi af de oplysninger, der er offentliggjort på alle sider på dette websted, under forudsætning af, at kopien udelukkende anvendes til ikke-kommerciel, personlig brug, og i hvert eneste tilfælde under forudsætning af, at sådanne kopier forbliver beskyttet af alle ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker og anden tekst og andre erklæringer angående ejendomsret, der er indeholdt på dette websted. Denne licens omfatter ikke videresalg af dette websted eller dets indhold; enhver indsamling af produktoversigter, -beskrivelser eller -priser; enhver anden afledt brug af dette websted eller dets indhold; ethvert download eller enhver kopiering af oplysninger til gavn for en grossist eller enhver brug af data-mining, robotter eller lignende værktøjer til dataindsamling og -udtrækning. Det er ikke tilladt at indramme eller benytte indramningsteknikker til at indlejre varemærker, logoer eller andre ejendomsretslige oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) fra ALDO DK og dets søsterselskaber uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ALDO DK. Det er ikke tilladt at anvende meta-tags eller anden "skjult tekst", som udnytter ALDO DK's navn eller varemærker uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ALDO DK. Enhver uautoriseret brug af dette websted og/eller dets indhold ophæver den tilladelse eller licens, der er givet af ALDO DK.


9. Fortroligheden Af De Oplysninger, Der Overføres
Du anerkender, at oplysninger eller materiale, du sender elektronisk via din adgang til eller brug af dette websted, ikke er fortrolige, medmindre dette kræves i henhold til gældende lov eller i medfør af ALDO DK's politik for beskyttelse af personlige oplysninger, og du anerkender, at ubeskyttet e-mailkommunikation via internettet kan blive udsat for aflytning, ændring eller tab. Du erklærer og garanterer, at de oplysninger og det materiale, du sender elektronisk til ALDO DK ved adgang til eller brug af dette websted, ikke krænker andre personers eller juridiske enheders rettigheder. Du giver dit samtykke til, at ALDO DK kan bruge disse oplysninger eller materialer i deres helhed eller delvist på en hvilken som helst måde, herunder reproduktion, videresendelse eller offentliggørelse af disse oplysninger eller materialer eller idéer, koncepter eller andre oplysninger, der er indeholdt deri, til ALDO DK's kommercielle formål eller videregive din identitet i overensstemmelse med ALDO DK's politik for beskyttelse af personlige oplysninger (jf. afsnit 2 ovenfor).


10. Elektronisk Kommunikation
Når du besøger dette websted eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du giver dit samtykke til at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via e-mail eller ved at offentliggøre meddelelser på dette websted. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at en sådan kommunikation skal foreligge skriftligt.


11. Overvågning
ALDO DK overvåger muligvis adgangen til sit websted og andre aktiviteter, der er relateret til webstedet, og kan gribe ind i denne henseende. Men ALDO DK forpligter sig ikke til og garanterer ikke, at dette sker. Du giver dit samtykke til denne overvågning og indgriben, hvis ALDO DK nogensinde beslutter at gøre det.


12. Links
Links og henvisninger til andre websteder gives udelukkende som en service til dig. ALDO DK har ikke gennemset og har hverken udtrykkeligt eller underforstået godkendt andre websteder eller nogen form for oplysninger eller materialer, eller tilgængeligheden af disse, via disse links og påtager sig intet ansvar for sådanne andre websteder, oplysninger eller materialer, der opslås på disse, eller produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes på disse. Du må ikke oprette links fra andre websteder til dette websted, undtagen hvis det udtrykkeligt tillades af ALDO DK. For at søge om tilladelse skal du kontakte vores webadministrator på comments@aldogroup.com.


13. VIRUSSER MV.
ALDO DK påtager sig intet ansvar for og garanterer ikke, at de oplysninger eller materialer, herunder software, der kan downloades, som tilgås fra eller via dette websted, vil være uden afbrydelser eller fri for fejl, virus eller andre skadelige komponenter, eller at sådanne problemer, der opdages, vil blive korrigeret.


14. Skade På Andre
Du indvilliger i ikke at introducere oplysninger eller materialer, der kan være skadelige for andre, på eller via dette websted. Blandt andet accepterer du, at du ikke må inkludere, bevidst eller på anden måde, fejl eller defekter i materiale eller oplysninger, der blandt andet kan være injurier, bagtalelse, æreskrænkelse eller obskøne eller fremme had eller på anden måde give anledning til en kriminel handling eller civilretligt ansvar for enhver person eller juridisk enhed.


15. Forbehold For Rettigheder
Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt gives i disse vilkår, er forbeholdt ALDO DK. Intet i disse vilkår skal opfattes således, at der er implikationer, præklusioner eller andet, der overfører nogen form for licens eller rettighed i henhold til ophavsrettigheder, patenter, varemærker eller anden immateriel ejendomsret tilhørende ALDO DK eller nogen anden person eller juridisk enhed.


16. Lovvalg
Dette websted henvender sig kun til danske kunder og potentielle danske kunder, og disse vilkår, dette websted, brug af dette websted og transaktioner, der foretages derpå eller derfra er underlagt dansk lovgivning uden henvisning til principper for lovkonflikter. Anvendelsen af FN's konvention om kontrakter for internationale varekøb er udtrykkeligt udelukket.


17. Konfliktløsning; Udstedelse Af Forbud
Alle tvister i forbindelse med anvendelsen af dette websted og en transaktion, der foretages derpå eller derfra, skal afgøres af en dansk domstol. Du skal dog, før du anlægger sag ved en dansk domstol, først kontakte vores kundeservice på comments@aldogroup.com, og give os mulighed for at løse tvisten. På samme måde skal ALDO DK først forsøge at bilægge en tvist ved at kontakte dig, inden ALDO DK lægger sag an vedrørende tvisten ved en dansk domstol.
Udstedelse af forbud og midlertidige forbud Uanset bestemmelserne i dette afsnit 17 eller enhver anden bestemmelse i disse vilkår har ALDO DK ret til at søge og opnå et permanent eller midlertidigt forbud/påbud hos den kompetente domstol for at beskytte ALDOs varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller fortrolige oplysninger.


18. Ændringer Af Vilkår/Vilkårenes Uafhængighed
ALDO DK kan til enhver tid redigere, ændre eller på anden måde opdatere de vilkår, der gælder for dette websted. Vi giver dig besked om sådanne ændringer af dette websted ved at offentliggøre meddelelser om sådanne ændringer på dette websted. Efter offentliggørelsen af sådanne ændringer vil din fortsatte brug af webstedet udgøre din accept af disse ændrede vilkår og andre politikker. Du vil blive bundet af sådanne ændringer. Hvis en eller flere af disse betingelser bliver kendt ugyldige, eller de af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne betingelse som adskilt og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende betingelser.


19. Jurisdiktion
ALDO DK garanterer ikke, at materialer på webstedet er passende eller tilgængelige til brug andre steder. De, der vælger at få adgang til dette websted andre steder fra, gør det på eget initiativ og er selv ansvarlige for overholdelsen af lokal lovgivning hvis og i det omfang, den lokale lovgivning er gældende.


20. Cookies
Vi kan bruge "cookies" til at spore dine præferencer og aktiviteter på ALDO DK's websted. Cookies er små datafiler, der overføres til din computers harddisk af et websted. De indeholder en registrering af dine præferencer og gør dine efterfølgende besøg på webstedet mere effektive. Cookies kan gemme en lang række oplysninger, herunder det antal gange, som du får adgang til et websted, dine registreringsoplysninger og antallet af gange, du ser en bestemt side eller et andet element på webstedet. Brugen af cookies er en almindelig praksis, der anvendes af de fleste større websteder for bedre at kunne betjene kunderne. De fleste browsere er designet til at acceptere cookies, men de kan let ændres til at blokere for cookies. Se din browsers hjælpefiler for at få oplysninger om, hvordan du blokerer for cookies, hvordan du kan se, hvornår du har modtaget cookies, og hvordan du kan deaktivere cookies helt. Du skal dog være opmærksom på, at uden cookies vil nogle af webstedets funktioner ikke være tilgængelige, og brugeren vil miste nogle af webstedets fordele.


21. Intet Afkald
Hvis ALDO DK ikke håndhæver bestemmelserne i disse vilkår eller ikke reagerer på, at du eller nogen tredjepart misligholder disse vilkår, vil det ikke på nogen måde betyde, at ALDO DK giver afkald på retten til efterfølgende håndhævelse af vilkårene og betingelserne heri eller til at handle i forbindelse med lignende misligholdelser.


22. Aftalens Fuldstændighed
Disse vilkår, sammen med alle andre aftaler, vilkår eller betingelser, som er inkorporeret eller nævnt heri, udgør hele aftalen mellem dig og ALDO DK med hensyn til brugen af dette websted og enhver transaktion foretaget på eller fra dette websted og dets indhold og erstatter alle tidligere aftaler (hvad enten de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige) vedrørende aftalens genstand og må ikke ændres eller modificeres, undtagen skriftligt, eller ved at ALDO DK gør disse ændringer eller modifikationer tilgængelige i henhold til vilkårene derfor.


23. Opsigelse
ALDO DK forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at opsige din adgang til hele eller dele af dette websted, med eller uden varsel.


24. Overskrifter
De overskrifter, der anvendes heri, er alene indsat af referencehensyn og påvirker ikke fortolkningen eller forståelsen af vilkårene og betingelserne heri.
Seneste opdatering: Januar 2014
________________________________________

 Vilkår Og Betingelser For Salg
Vilkårene og betingelserne anfører de vilkår og betingelser, der gælder for køb af produkter og/eller ydelser ("produkterne") fra Aldo Denmark ApS ("ALDO DK"), CVR-nummer 31885744, c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø ved anvendelse af webstedet www.aldoshoes.dk. ALDO forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående skriftligt varsel efter ALDO DK's eget skøn.
"Du" og "din" refererer til køberen af produkterne, som anvender webstedet www.aldoshoes.dk .
Du kan kontakte ALDO DK på ovennævnte adresse eller ved at sende en e-mail til comments@aldogroup.com eller pr. telefon på nummer 49 19 44 01 (telefontid mandag til fredag fra 09.00 til 17.00).

Læs Venligst Vilkårene Og Betingelserne Grundigt! Ved At Anvende Dette Websted Til At Foretage Onlinekøb Af Produkter, Accepterer Du At Være Bundet Af Og Accepterer Vilkårene Og Betingelserne, Og Du Garanterer, At Du Er Juridisk Myndig Til At Indgå En Aftale Ved At Anvende Dette Websted Og/eller Ved At Købe Produkter Gennem Dette Websted Og Blive Bundet Af Dets Vilkår. Denne Aftale Indeholder Vigtige Oplysninger Om Dine Rettigheder Og Forpligtelser Samt Begrænsninger Og Undtagelser, Der Muligvis Gælder For Dig. Vilkårene Og Betingelserne Indeholder Også En Klausul Om Konfliktløsning, Som Findes I Afsnit 13.
Som Det Yderligere Anføres I Afsnit 11 I Vilkårene Og Betingelserne, Yder Aldo Dk Ikke Nogen Garantier Med Hensyn Til De Produkter, Du Kan Købe Fra Dette Websted, Medmindre Andet Udtrykkeligt Er Angivet I Denne Aftale, Og Aldo Dk's Ansvar Er Begrænset I Henhold Til Dette Afsnit.


1. Samtykke Til Brug Af Elektroniske Dokumenter
Du samtykker hermed til udveksling af oplysninger og dokumenter mellem dig og ALDO DK via internettet eller pr. e-mail. Hvis din bestilling accepteres som anført i afsnit 3 nedenfor, udgør den en aftale mellem os, som er underlagt disse vilkår og betingelser mellem os. Du accepterer endvidere, at alle aftaler, meddelelser, offentliggørelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig elektronisk, opfylder alle juridiske krav om, at en sådan kommunikation skal foreligge skriftligt.


2. Andre Dokumenter, Aftaler Og Politikker
Din brug af dette websted er underlagt separate vilkår for webstedet og vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger (de "andre politikker"). Du anerkender, at du har læst de andre politikker, og accepterer at være bundet af og at acceptere vilkårene og betingelserne heri. Uanset det foregående, fortrænger bestemmelserne i disse vilkår og betingelser (og især bestemmelsen om konfliktløsning i afsnit 13 af vilkårene og betingelserne) og har forrang for bestemmelserne i de andre politikker. I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem bestemmelserne i vilkårene og betingelserne og vilkår og betingelser i de andre politikker, gælder bestemmelserne i vilkårene og betingelserne. Visse yderligere vilkår og betingelser kan gælde for køb af produkter og andre anvendelser af dele af dette websted.


3. Bestilling
Før du sender en bestilling om køb af produkter via dette websted, vil du få vist et ordrebekræftelsesskærmbillede ("ordrebekræftelsen"), som bl.a. beskriver det/de produkt(er), der bliver bestilt, købsprisen og eventuelle gældende gebyrer for forsendelse og moms. Når du afgiver din bestilling (ved at trykke på knappen "Bekræft"), udgør bestillingen et tilbud fra dig til ALDO DK om at købe produktet/produkterne beskrevet i ordrebekræftelsen, til den pris og med respekt af andre gebyrer, vilkår og betingelser anført i ordrebekræftelsen. Bestillinger er ikke bindende for ALDO DK, medmindre og før de accepteres af ALDO DK. ALDO DK's godkendelse af din ordre fremgår af retur-e-mailen fra ALDO DK, som angiver, at din ordre er blevet godkendt.


4. Annullering
ALDO DK forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at begrænse mængder, opsige konti og til at afvise eller annullere enhver bestilling, herunder efter at bestillingen er afgivet, uanset om bestillingen er blevet bekræftet, og dit kreditkort er blevet debiteret. I tilfælde af, at din bestilling annulleres, efter din betaling er blevet behandlet, vil ALDO DK give fuld refusion. I henhold til dansk ret har du en lovfæstet ret til at annullere din bestilling inden for 14 dage efter modtagelse af varerne. For nærmere oplysninger angående udnyttelse af denne ret bedes du se vores ALDO DK Returneringspolitik.


5. Pris
Alle angivne priser er i danske kroner (Kr). Selvom ALDO DK bestræber sig på at levere nøjagtige oplysninger om produkter og prissætning, kan der forekomme fejl. ALDO DK forbeholder sig til enhver tid retten til at rette fejl i prisangivelser eller produktoplysninger og til enhver tid at ændre priserne på produkterne uden forudgående varsel forud for accept af ordrer. ALDO DK ikke kan bekræfte prisen på et produkt, før efter du sender en bestilling på produktet. Uden at begrænse det generelle i afsnit 4 ovenfor kan ALDO DK i tilfælde af, at prisen eller relaterede oplysninger for et produkt (som beskrevet på webstedet www.aldoshoes.dk og/eller ordrebekræftelsen) er forkerte på grund af en fejl i pris- eller produktoplysningerne, efter eget skøn nægte eller annullere din bestilling, uanset om denne er blevet godkendt af ALDO DK eller ej. Hvis der er en sådan fejl i prisen, annullerer ALDO DK din bestilling og alle gebyrer, der er anvendt, og kontakter dig derefter for at bede dig om at afgive en ny bestilling for produktet til den rigtige pris.


6. Betalingsbetingelser
Betaling skal foretages, når du afgiver ordren ved at bruge dit kreditkort, medmindre anden form for forud arrangeret betalingsmåde er accepteret af ALDO DK.


7. Produkttilgængelighed
Tilgængeligheden af visse produkter kan være begrænset, og produkterne er muligvis ikke tilgængelige til omgående levering. ALDO DK kan til enhver tid ændre eller ophæve tilgængeligheden af et produkt uden forudgående varsel. I tilfælde af, at ALDO DK ikke er i stand til at levere et produkt, du har bestilt, pga. manglende tilgængelighed, vil ALDO DK underrette dig via e-mail, og din bestilling vil automatisk blive annulleret med hensyn til det utilgængelige produkt, forudsat at ALDO DK, efter eget skøn, kan kontakte dig for at give dig mulighed for at bibeholde din ordre med en ændret leveringstid, hvis og når produktet bliver tilgængeligt.
De Produkter, Der Udbydes Til Salg Og/eller Distribution Af Aldo Dk, Er Kun Tilgængelige I Danmark, Og Dette Websted Er Kun Beregnet Til Nuværende Og Fremtidige Danske Kunder.


8. Forsendelse, Moms
ALDO DK sender det/de produkt(er), du har bestilt, i henhold til den leveringsmetode, du har valgt, og til den adresse, som er angivet i ordrebekræftelsen. ALDO DK SENDER KUN PRODUKTER TIL ADRESSER I DANMARK. Leveringstiderne, som oplyses af ALDO DK, er kun forventede. ALDO DK er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller omkostninger, der opstår som følge af forsinket levering.
Medmindre andet er angivet, omfatter de opgivne priser ikke forsendelse og gebyrer for håndtering. Særskilte gebyrer for forsendelse og håndtering samt moms vises på ordrebekræftelsen for hver ordre i det omfang, sådanne gebyrer er gældende.


9. Ejendomsret, Risiko For Tab
Alle produkter købt hos ALDO DK leveres til dig af et tredjepartsfragtfirma i henhold til en fragtaftale. Du bliver ejer af produktet/produkterne og overtager risikoen for tab på tidspunktet for levering.


10. Returvarer
Alle produktreturneringer er underlagt ALDO DK's returpolitik, og vilkårene for denne er medtaget heri via reference. Der kan gælde visse begrænsninger.


11. Fraskrivelse Af Garantier Og Ansvarsbegrænsning
INTET I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER SKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED, MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ANGIVES I VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE, OG ALDO DK PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, GIVER INGEN GARANTIER ELLER UNDERLÆGGER SIG INGEN BETINGELSER (I DET I LOVEN TILLADTE OMFANG), HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER MED HENSYN TIL UAFBRUDTE ELLER FEJLFRIE TRANSAKTIONER, BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, SIKKERHED, SALGBARHED, KVALITET, EJENDOMSRET, HOLDBARHED, EGNETHED, IKKE-KRÆNKELSE ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER DEM, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF EN HANDELSMETODE ELLER HANDELSKUTYME.
MED FORBEHOLD FOR DET FØRNÆVNTE ER ALDO DK ALDRIG ANSVARLIG FOR DIREKTE, HÆNDELIG ELLER FØLGESKADE, UANSET HVORDAN SKADEN ER FORÅRSAGET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL AVANCETAB, TAB AF OPSPAREDE MIDLER, TAB AF BRUG ELLER MANGEL PÅ TILGÆNGELIGE FACILITETER, HERUNDER COMPUTERRESSOURCER, ROUTERS OG LAGREDE DATA, PØNALT BEGRUNDET FORHØJET SKADESERSTATNING ELLER ØKONOMISK SKADE SOM FØLGE AF DE AF ALDO DK LEVEREDE PRODUKTER ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED VILKÅR OG BETINGELSER FOR DEN FORETAGNE TRANSAKTION ELLER FRA WEBSIDEN WWW.ALDOSHOES.DK, SELV HVIS ALDO DK ELLER NOGEN AF DETS RETMÆSSIGE AGENTER, LEVERANDØRER, MEDARBEJDERE ELLER MANDATARER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER KRAV. ALDO DK's SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AF ENHVER ÅRSAG (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, GROV UAGTSOMHED ELLER PÅ ANDEN MÅDE) KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DE SPECIFIKKE PRODUKTER, DER ER BESTILT I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, OG SOM KRAVET FREMSÆTTES FOR. ALDO DK HÆFTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FOR SKADER ELLER TAB, DER SKYLDES VIRUS, BESKADIGEDE DATA, MISLYKKEDE MEDDELELSER, SKADER SOM FØLGE AF: TRANSMISSIONSFEJL ELLER -PROBLEMER, UDBYDERE AF TELEKOMMUNIKATIONSTJENESTER, ALDO DK's LEVERANDØRER, INTERNET-BACKBONE, TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER, SKADER ELLER TAB FORÅRSAGET AF DIG ELLER DINE RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, AGENTER, MANDATARER ELLER UNDERLEVERANDØRER ELLER ANDRE HÆNDELSER, DER LIGGER UD OVER, HVAD DET ER RIMELIGT AT FORVENTE, AT ALDO DK KONTROLLERER.
I forbindelse med dette afsnit inkluderer "ALDO DK" ALDOs søsterselskaber samt ALDO DK's og dets søsterselskabers respektive direktører, ledende medarbejdere, medarbejdere, agenter, mandatarer og leverandører.
Dette afsnit forbliver i kraft efter opsigelse eller udløb af vilkårene og betingelserne og/eller en aftale, der er indgået ved brug af dette websted og/eller ved køb af produkter gennem webstedet.


12. Lovvalg Og Jurisdiktion
Vilkårene og betingelserne samt alle aftaler, der indgås ved at anvende dette websted og/eller ved at købe produkter via dette websted skal fortolkes i overensstemmelse med Danmarks love, uden henvisning til principperne i lovkonflikt. Anvendelsen af FN's konvention om kontrakter for internationale varekøb er udtrykkeligt udelukket.


13. Konfliktløsning; Udstedelse Af Forbud

Alle tvister i forbindelse med anvendelsen af dette websted og en transaktion, der foretages derpå eller derfra, skal afgøres af en dansk domstol. Du skal dog, før du anlægger sag ved en dansk domstol, først kontakte vores kundeservice på comments@aldogroup.com, og give os mulighed for at løse tvisten. På samme måde skal ALDO DK først forsøge at bilægge en tvist ved at kontakte dig, inden ALDO DK lægger sag an vedrørende tvisten ved en dansk domstol.
Udstedelse af forbud og midlertidige forbud Uanset bestemmelserne i dette afsnit 13 eller enhver anden bestemmelse i vilkårene og betingelserne har ALDO DK ret til at søge og opnå et permanent eller midlertidigt forbud/påbud hos den kompetente domstol for at beskytte ALDOs varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder eller fortrolige oplysninger.


14. Overskrifter
Overskrifterne i vilkårene og betingelserne er alene indsat af referencehensyn og påvirker ikke fortolkningen eller forståelsen af vilkårene og betingelserne heri.


15. Ingen Overdragelse
Du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til vilkårene og betingelserne uden ALDO DK's udtrykkelige, skriftlige samtykke.


16. Ikrafttræden
Vilkårene og betingelserne træder i kraft til fordel for og er bindende for alle aftaleparterne og deres respektive efterfølgere og tilladte erhververe.


17. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED
Bestemmelserne i vilkårene og betingelserne anses for at være uafhængige. I tilfælde af, at en bestemmelse i vilkårene og betingelserne afgøres som værende uden retskraft eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse ikke desto mindre blive håndhævet i det omfang, det tillades af gældende lov, og en sådan afgørelse berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.


18. Aftalens Fuldstændighed
Vilkårene og betingelserne, sammen med alle andre aftaler, vilkår eller betingelser, som er inkorporeret eller nævnt heri, udgør hele aftalen mellem dig og ALDO DK med hensyn til aftalens genstand, brugen af dette websted og enhver transaktion foretaget på eller fra dette websted, og erstatter alle tidligere aftaler (hvad enten de er elektroniske, mundtlige eller skriftlige) vedrørende aftalens genstand og må ikke ændres eller modificeres, undtagen skriftligt, eller ved at ALDO DK gør disse ændringer eller modifikationer tilgængelige i henhold til vilkårene og betingelserne.


19. Intet Afkald
Hvis ALDO DK ikke håndhæver bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller ikke reagerer på, at du eller en tredjepart misligholder disse vilkår, vil det ikke på nogen måde betyde, at ALDO DK giver afkald på retten til efterfølgende håndhævelse af vilkårene og betingelserne heri eller til at handle i forbindelse med lignende misligholdelser.

Close [X]